ΠεδίοΤεχνογνωσία...
Φωνή Loquendo, Nuance, HTK, Festival, σύνθεση ομιλίας (text-to-speech), αναγνώριση ομιλίας (speech recognition), επεξεργασία φωνής, κατάτμηση ομιλίας (speech segmentation), επισημείωση ομιλίας, ανάλυση προσωδίας, κωδικοποίηση ομιλίας, φωνητικά σώματα (speech corpora)
Κείμενο επεξεργασία φυσικής γλώσσας, επισημείωση κειμένου, σώματα κειμένων (text corpora)
Γλώσσα λεξικά, κείμενο-σε-φωνήματα, μορφολογική ανάλυση, γραμματική ανάλυση
Επικοινωνίες Envox/Syntellect, Voxeo, Asterisk, FreeSWITCH, UniMRCP, web services
Δικτύωση MRCP, SIP, RTP, HTTP/S
Πρότυπα VoiceXML, W3C WCAG, DAISY, ePUB

 

Frameworks.NET, Ruby on Rails