Μίλα μου... Ελληνικά!

Συσκευασία Μίλα μου ... Ελληνικά!

Η εταιρεία MATZENTA ανακοίνωσε την διάθεση της εφαρμογής "Μίλα μου...Ελληνικά!", η οποία χρησιμοποιεί την φωνητική τεχνολογία της e-rhetor.

Το "Μίλα μου...Ελληνικά!" είναι ένας εκφωνητής ελληνικών και αγγλικών κειμένων. Ξεχωρίζει για την υψηλής ποιότητας συνθετική ομιλία και το λειτουργικό τρόπο με τον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του. Μπορεί να εκφωνήσει ελληνικά και αγγλικά κείμενα από οποιαδήποτε πηγή, από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα δηλαδή, όπως το OpenOffice.org, MS-Word, Mozilla FireFox, Internet Explorer κ.λπ.

Έτσι, με τη χρήση του "Μίλα μου...Ελληνικά!" μπορείτε να "ακούτε" αντί να διαβάζετε ελληνικά κείμενα από έγγραφα MS-Word, μπορείτε να "ακούτε" τα η-μηνύματά σας ή τις ιστοσελίδες οποιουδήποτε δικτυακού τόπου.

Το λογισμικό λειτουργεί με δύο μορφές: α) μέσα από τον Εξερευνητή Διαδικτύου (Internet Explorer), β) ως αυτόνομο πρόγραμμα.