Φωνητική πύλη για το eoty.gr

Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών

Η φωνητική πύλη τής Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών (ΕΟΤ) δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με προβλήματα όρασης, που δεν είναι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τη συγκεκριμένη στιγμή δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή, να πλοηγηθούν εύκολα και άμεσα σε ολόκληρη την ιστοσελίδα τού www.eoty.gr, χρησιμοποιώντας σταθερό τηλέφωνο και καλώντας τον αριθμό 210 52 49 000. Η φωνητική πύλη κατασκευάστηκε για λογαριασμό τής ΕΟΤ από το Σύλλογο Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τυφλών με τη χορηγία τού ΟΠΑΠ.

---

Ο Σύλλογος Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τυφλών χρησιμοποιεί την διαλογική πλατφόρμα φωνητικών πυλών IVRhetor της e-rhetor.