Η ΦωνΑισθησία σε όλους τους μαθητές με προβλήματα όρασης

Λογότυπο Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στο τέλος του 2008 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο του Υπουργείου Παιδείας για την "Ενίσχυση Μαθητών ΑμεΑ" στα πλαίσια του οποίου παραχωρήθηκε από το ΥΠΕΠΘ ειδικός εξοπλισμός και προϊόντα πρόσβασης στους μαθητές με προβλήματα όρασης, που φοιτούν σε μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, κάθε παιδί έλαβε ένα φορητό υπολογιστή με όλο το απαραίτητο βασικό λογισμικό, ένα σαρωτή, το λογισμικό ανάγνωσης & μεγέθυνσης οθόνης Supernova, το λογισμικό σύνθεσης φωνής της e-rhetor Φωναισθησία για Αναγνώστες Οθόνης και το λογισμικό OCR Fine Reader. Στις περιπτώσεις που απαιτούνταν υποστήριξη Braille, επιλέχθηκε, είτε η Οθόνη Braille ALVA Satellite 544, είτε η ηλεκτρονική γραφομηχανή Braille Mountbatten Writer Plus. O συνδυασμός των παραπάνω λογισμικών ανάγνωσης & μεγέθυνσης οθόνης και του συνθέτη φωνής αποτελεί το πιο δημοφιλές και λειτουργικά ολοκληρωμένο εργαλείο πρόσβασης για άτομα με προβλήματα όρασης στην χώρα μας.