mobiXeyes

 

Η ξυλορακέτα είναι ένα έντονο άθλημα και οι μετρούμενες πληροφορίες (βαθμολογία και στατιστικά στοιχεία) εναλλάσσονται αρκετά γρήγορα στις οθόνες LED. Ο θεατής δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί στο θέαμα του αγώνα καθώς είναι αναγκασμένος να ενημερώνεται πολύ συχνά από τις οθόνες, αποσπώντας την προσοχή του από τον αγώνα. Για τη βέλτιστη εμπειρία των θεατών κατά την παρακολούθηση ενός αγώνα προδιαγράφτηκε η ενσωμάτωση δυνατότητας αυτοματοποιημένης φωνητικής περιγραφής του αγώνα, ώστε να μην χρειάζεται να παρακολουθούν τις οθόνες οι θεατές. Για την επιτυχία του εγχειρήματος θα έπρεπε η φωνή του τεχνητού sportscaster να είναι "ζωντανή" για να καλύπτει την ένταση του αγώνα, με ιδιαίτερα στοιχεία έκφρασης, π.χ. όταν η ταχύτητα της μπάλας ξεπερνάει κάποια όρια και πρέπει να ανακοινωθεί με ενθουσιασμό στους θεατές. Τα υπάρχοντα συστήματα σύνθεσης ομιλίας (TTS) δεν παρέχουν τέτοιου είδους εκφραστικότητα. Από την άλλη, η προσέγγιση με ενώσεις ηχογραφημένων λέξεων δημιουργεί είτε παύσεις στην παραγόμενη ομιλία είτε ακουστικές ασυνέχειες στα σημεία των ενώσεων που τελικά μειώνουν την ικανότητα αντίληψης της πληροφορίας που εκφωνείται, προκαλούν δυσφορία στον ακροατή και τελικά χαλάνε και την εικόνα του προϊόντος.

Η e-rhetor ανέλαβε να δημιουργήσει ένα σύστημα σύνθεσης ομιλίας (text-to-speech) για το συγκεκριμένο έργο. Η υπηρεσία domainTTS που έχει αναπτύξει επιτρέπει τη γρήγορη ανάπτυξη συνθετικών φωνών ειδικού σκοπού με υψηλή φυσικότητα και εκφραστικότητα. Το πεδίο της εφαρμογής ήταν η περιγραφή του αγώνα και πιο συγκεκριμένα: η αναγγελία του σκορ, της ομάδας που προηγείται, της ταχύτητας της μπάλας, της θέσης της ομάδας στη κατάταξη. Η καταγραφή των απαιτήσεων και η δημιουργία των ηχογραφημάτων διήρκησε μερικές ώρες μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών γλωσσικής επεξεργασίας. Η φωνή domain voice που αναπτύχθηκε με την ονομασία "BeachRacket" μπορεί να παράξει 9068 απολύτως φυσικές και εκφραστικές φράσεις κατά την περιγραφή του αγώνα, χρησιμοποιώντας ένα μικρό λεξιλόγιο 60 λέξεων.

Η ενσωμάτωση της φωνής "BeachRacket" στο mobiXeyes φέτος το καλοκαίρι, δημιούργησε ιδιαίτερη αίσθηση στο κοινό, κάνοντας πιο εντυπωσιακή την παρακολούθηση του αθλήματος (δείτε το video).

 

Περισσότερες πληροφορίες για το mobiXeyes μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.mobics.gr/el/projects/mobiXeyes

Για την mobics

Η Mobics Τηλεπικοινωνιακές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2006 σαν τεχνοβλαστός του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) με έδρα στην Αθήνα. Ειδικεύεται στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για κινητά και διάχυτα υπολογιστικά περιβάλλοντα και το Διαδίκτυο, εστιάζοντας σε γεωγραφική πληροφορία και γενικότερα στην επίγνωση πλαισίου (context-aware & sensor-based services). Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα προϊόντα της είναι ο Πλοηγός (www.ploigos.gr). Η εταιρεία συμμετέχει σε πλήθος εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, σε διάφορους τομείς όπως ευφυείς συγκοινωνίες, έξυπνες πόλεις, διαχείριση κρίσεων (κυρίως πυρανίχνευση) και παρακολούθηση κατάστασης υποδομών με αισθητήρες.

Για την e-rhetor

Η e-rhetor ιδρύθηκε το 2001 από μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών). Είναι μία πρωτοπόρος εταιρεία με υψηλή τεχνογνωσία στον τομέα των γλωσσικών και φωνητικών τεχνολογιών, με έντονη ερευνητική και αναπτυξιακή δραστηριότητα που οδήγησαν καινοτόμες ιδέες σε εμπορικές εφαρμογές, όπως ο πρώτος συνθέτης Ελληνικής ομιλίας για κινητά τηλέφωνα Symbian το 2004 και ο πρώτος ανοικτός IVR πλοηγός του διαδικτύου (γνωστός ως CallingWeb www.callingweb.org). Η εταιρεία συμμετέχει σε κοινοπραξίες υλοποίησης έργων με τους σημαντικότερους system integrators και εξειδικεύεται στην ανάπτυξη καινοτόμων και στοχευμένων λύσεων.